Marjatta Metsovaara


Marjatta Metsovaaras finsk textilformgivare är känd för sina färgstarka tyger och vävda produkter.

Hon startade sitt företag Metsovaara Oy 1954 och hennes design ansågs ny och hon fick en bra start i både Finland och internationellt. 

Hennes tyger trycktes vid Tampella i Tammerfors. Sitt tekniska kunnande och experimenterade med olika material ledde till många framgångsrika samarbeten med andra företag som bland annat Artek och Finn-Flare.

Hon  hade en lyckad karriär i  både Finland och internationellt under många decennier.