Allmänna villkor


Läs dessa villkor noga innan du använder Maria Jernkvist Textile AB webbshop (“webbshop”). Genom att använda vår webbshop och göra beställningar via webbshoppen godkänner du dessa villkor och vår integritetspolicy och säkerhet. Maria Jernkvist Textile AB förbehåller sig rätten att ändra eller ändra dessa villkor då och då. Användarna är ansvariga för att hålla sig uppdaterade med potentiella förändringar. Datumet för den här uppdateringen finns i det sista avsnittet i detta dokument. Om du när som helst inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbshop.

Denna webbshop drivs av Maria Jernkvist Textile AB. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Maria Jernkvist Textile AB. information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar villkoren. Genom att beställa någon av Maria Jernkvist Textile AB varor godkänner du att du är bunden av våra villkor.

INFORMATION I WEBBUTIKEN

Maria Jernkvist Textile AB har gjort allt för att undvika fel i webbshoppen. Information, texter, bilder, grafik och annat material kan dock innehålla fel, vara ofullständiga eller felaktiga. I sådana händelser - i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag - kan vi inte hållas ansvariga för skador som härrör från detta, såvida inte sådan skada är ett resultat av vår grova vårdslöshet eller uppsåtliga försummelse.

Maria Jernkvist Textile AB försöker återge de artiklar som säljs exakt i webbshoppen. Det är dock inte möjligt för oss att garantera att färgerna du ser i webbshoppen är exakt samma som färgen på det aktuella föremålet. Dessa skillnader kan bero på skärmens och färgfunktionerna på din datorskärm och vi kan därför inte garantera att färgerna är exakt samma som visas på din datorskärm.

ÅTKOMST TILL VÅR WEBBBUTIK

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsten vi tillhandahåller i vår webbshop, när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Vi kommer inte att hållas ansvariga av någon anledning om webbshoppen inte är tillgänglig när som helst eller under någon period.

VIRUS, HACKING OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER

Du får inte missbruka vår webbshop genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber, skadad data eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbshop, servern där vår webbshop är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbshop. Du får inte attackera vår webbshop via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.

Vi är inte ansvariga för förlust eller skada orsakad av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat eget material på grund av din användning av vår webbshop. eller till din nedladdning av material som publiceras på det eller på någon webbplats som är länkad till det.

LÄNKNING TILL VÅR WEBBBUTIK

Du kan länka till vår webbshop, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det. Sådan länkning måste följa vår policy för immateriella rättigheter som anges nedan.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBBUTIK

Där vår webbshop innehåller länkar till andra webbplatser och resurser från tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Förekomsten av en länk till en annan webbplats antyder eller uttrycker inte vårt godkännande av dess leverantör, produkt eller tjänster. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem eller ditt beroende av innehållet i dem.

FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Du samtycker till att webbshoppen, inklusive innehållet, tillhandahålls gratis. Maria Jernkvist Textile AB är inte ansvarigt gentemot dig eller någon person för någon förlust eller skada av något slag som kan uppstå på grund av obehörig användning av webbshoppen och användningen av informationen i den.

BESTÄLLNING

Webbutiken är öppen 24 timmar om dygnet. Butiken kan dock stängas på grund av underhåll.

För att göra en beställning måste du förse oss med dina personuppgifter, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Observera att det är ditt ansvar att förse oss med giltiga uppgifter.

Genom att göra en beställning i webbutiken ger du oss ett erbjudande om att köpa de artiklar du har valt på dessa villkor. Vi accepterar eller kanske inte accepterar ditt erbjudande efter eget gottfinnande.

Kvittot du får när du klickar på "Köp" är ett automatiskt bekräftelse vilket innebär att vi har fått ditt inlämnade erbjudande. Bekräftelsen betyder dock inte att vi har accepterat ditt erbjudande, och vi förbehåller oss rätten att avvisa ditt erbjudande efter att du har fått det automatiska mottagandet. Vi kan inte garantera att alla artiklar som visas i webbshoppen finns i lager när du beställer. Om så är fallet kommer vi att kontakta dig. Maria Jernkvist Textile AB har rätt att avvisa ditt erbjudande om vi inte kan erhålla tillstånd för betalning.

Om vi ​​accepterar ditt erbjudande kommer du att få en orderbekräftelse via e-post från oss. Avtalet mellan dig och Maria Jernkvist Textile AB träder i kraft från det att beställningsbekräftelsen skickas via e-post till dig.

Vi föredrar att acceptera erbjudanden som görs via vår webbshop. Vi tar också gärna emot beställningar via e-post.

LEVERANTÖR FÖR BETALNINGSTJÄNSTER

Shopify payment

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All information som publiceras av Maria Jernkvist Textile AB i webbshoppen är Maria Jernkvist Textile AB äganderätt och får inte kopieras eller användas på annat sätt.

Alla artiklar som säljs i denna webbshop är endast avsedda för personligt och icke-kommersiellt bruk. Alla logotyper, mönster, grafik, foton, ikoner, texter, bilder och data som tillhandahålls i webbshoppen ägs eller licensieras av Maria Jernkvist Textile AB.

Att använda webbshoppen ger dig inte rätt att använda våra varumärken, bilder eller andra immateriella rättigheter som Maria Jernkvist Textile AB.

FORCE MAJEURE

Maria Jernkvist Textile AB ska undantas från utförandet eller punktlig fullgörande av någon av sina skyldigheter enligt försäljningsvillkoren om sådana föreställningar förhindras, begränsas eller störs av någon anledning bortom rimlig kontroll av Maria Jernkvist Textile AB, inklusive men inte begränsat till, brand, översvämning, jordbävning, explosion, strejk eller annat olycka eller olycka ("Force Majeure").

GÄLLANDE LAG

Utan att begränsa dina rättigheter som konsument enligt ditt lands lagar, regleras dessa villkor samt alla tvister eller anspråk som härrör från användning av eller shopping i webbshoppen av Sveriges. Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor eller överträdelse eller ogiltighet därav ska avgöras av svenska domstolar.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Om du har kommentarer, klagomål, glada tankar eller frågor som rör ditt köp, kontakta oss via e-post info@mariajernkvisttextile.se

Tack!

Stockholm 12.11.2020