Mari Simmulson


Mari Simmulson blev känd och beundrad för främst sin keramik hon gjorde för Upsala-Ekeby och DECO i Sverige. De vackra och unika handtryckta textilmönstren hon gjorde på 50-talet med naturväsen bottnar i en dyrkan för naturen från Estland. Mönstren trycktes vid det lilla tryckeriet Sten Hultberg Handtryck i Dala Floda, Sverige.

Mari Simmulsons döttrar Eva och Mari har sagt så här om sin mor "Mamma var en särpräglad konstnär med många uttryck, figurativt, grafiskt och sensuellt".